Pelimäärittelyn workshop

16/10/2020

_DSC3762

Migael-hankkeen aikana tuotetaan useita peliharjoituksia, joista neljännen toteutus on lähtenyt syksyllä 2020 käyntiin. Suunnitteluvaihe seuraavaan kaivos-minipeliin käynnistyy jo edellisen tuotannon aikana, jotta pelin konkreettinen tuotanto pystyttäisiin aloittamaan jo varhaisessa vaiheessa. 

 

Neljännen harjoituksen aiheena tulee olemaan räjäytystä edeltävät ja sen jälkeiset turvallisuustoimenpiteet. Aihealue muodostaa valtavan kokonaisuuden, jonka vuoksi ideoiden jäsentäminen holistisen pelikokonaisuuden saavuttamiseksi on olennainen osa tuotantoprosessia. Tämän vuoksi pidimme Migael-hankkeen projektiporukan kanssa pelimäärittelyn workshopin eli työpajan FrostBit ohjelmistolaboratorion tiloissa.

 

Työpajaa ennen peliharjoituksen toteutusta oli jo suunniteltu pitkälle, mutta aiheen suuren kokonaisuuden vuoksi joidenkin pelitoimenpiteiden suunnittelu vaati yhteistä pähkäilyä ja ideointia. Olimme saaneet etukäteen kaivosalan lehtorilta Kari Vaaralta (REDU) tarvittavat tiedot ja materiaalit turvallisuustoimenpiteistä, joita räjäytystä ennen ja sen jälkeen tulisi ottaa kaivosalueella huomioon; näiden perusteella pystyimme listaamaan ne konkreettiset objektit tai kohteet, jotka pelissä tulee toteuttaa.

Aiheen monipuolisuuden ja osin myös vaadittavien toimenpiteiden hajanaisuuden vuoksi, neljännen peliharjoituksen toteutustavaksi on valittu Desktop PC-peli, jolla tarkoitetaan tietokoneella, hiirellä ja näppäimistöllä pelattavaa peliä. Aiemmat harjoitukset on toteutettu virtuaalitodellisuus (VR) -teknologioita  hyödyntämällä, mutta neljännessä harjoituksessa klassisempi PC-peli tarjoaa enemmän mahdollisuuksia tarvittavien toimenpiteiden pelillistämisessä: tässä pelissä mennään pidemmälle kuin vain asioiden havainnoimisessa, ja pelaaja pääsee tosissaan pelaamaan tarinallistetussa peliympäristössä.

 

Tämä peliharjoitus on toiselta nimeltään myös hyötypeli (serious game), jolla tarkoitetaan peliä, jonka päätarkoitus ei ole niinkään hupipelaaminen, vaan esimerkiksi jonkin asian oppiminen. Lokakuun työpajassa suunniteltiin yhdessä pelissä sisällytettäville objekteille / kohteille toimenpiteitä, joka käsittää niin oikeat kuin väärät toimenpiteet. Suunnittelussa onkin keskeistä miettiä, että pelissä opetettavat asiat tulee opittua pelatessa toimenpiteiden kautta. Toteutuksen tulee olla kiinnostava, opettava, mutta samalla myös hauska ja innostava: tätä varten hyötypelissä tulisi olla palkitsemissysteemi, jonka avulla pelaaja on motivoitunut jatkamaan pelaamista, mutta pystyy samalla myös seuraamaan omaa etenemistään pelissä.

 

Neljännen harjoituksen “räjäytystä edeltävät ja sen jälkeiset turvallisuustoimenpiteet” tullaan toteuttamaan siis innostavana kaivosalan hyötypelinä, joka tullaan julkaisemaan vuoden 2021 puolella. Seuraa migael.fi sivuilla hankkeen etenemistä ja peliharjoitteiden valmistumista!