HANKE

Mining Game for Education and Learning eli MiGaEL-hankkeen tavoitteena on kaivosalan koulutuksen pelillisen oppimisympäristön kehittäminen.

Tavoitteena hankkeessa on nostaa kaivosalalla työskentelevien osaamista, parantaa kaivosteollisuuden työturvallisuutta, lisätä kaivosalan houkuttelevuutta, parantaa työvoiman saatavuutta, edistää opiskelijoiden hakeutumista alalle ja nostaa alan imagoa. Lisäksi ympäristön avulla edistetään kaivosteollisuuden, koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta ja parannetaan alalle hakeutuvien henkilöiden osaamista ja valmiuksia toimia alalla.
 
Hankkeessa luotava virtuaalinen oppimisympäristö laajentaa kaivosalan virtuaalista oppimista avolouhokseen ja syventää yksittäisten työtehtävien sekä toimenpiteiden osaamista skenaariopohjaisilla harjoitteilla. Virtuaaliympäristöiden kehitystyössä otetaan huomioon myös eri koulutusasteet, oppimismahdollisuuksia laajennetaan myös toisen asteen työtehtäviin. 
 
Hankkeen tuloksena syntyy virtuaalinen pelillinen 3D – Kaivosympäristö, jonka sisältönä ovat skenaariopohjaiset harjoitteet eri kaivosympäristöihin ja työtehtäviin. Ympäristöä voidaan käyttää alan kaikilla koulutusasteilla, sekä jo alalla työskentelevien koulutuksessa, perehdytyksessä ja muuntokoulutuksessa. Toteutettava oppimisympäristö integroidaan osaksi alan koulutusta Lapin ammattikorkeakoulun kaivosalan koulutuksessa.
 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 450 002 euroa, joista Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta 337 502 euroa. Hankkeen toteutusaika on 01/08/2019 – 31/12/2021 ja sen toteuttaa Lapin ammattikorkeakoulun FrostBit ohjelmistolaboratorio.